Tag: tôi biết sẽ có một đêm tôi thấy trận đấu giữa Ronaldo và Messina..