Tag: Chiến đấu đến cùng!Huang Sayou tuyên bố rằng lão sẽ không từ bỏ Siêu Liên Minh Châu Âu.