Tag: Arsenal đã chính thức tuyên bố rằng nhà luật sư đã gia nhập League One Blackpool tại vay.